ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย

ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบรา

ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย

 

ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย

ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย

class=”aligncenter size-full wp-image-6586″ />
ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย
ส่งกำลังใจให้แพทย์ รพ. นครพิงค์ สู้ศึกโควิด ดูแลผู้ป่วยหลายสิบราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.