83 ปี เกิดมาบ่เคยเห็น ตาบอก เอาเเล้ว สุดเเปลก “เลขธูปปู่” | เเตกงวดนี้ตรงๆ จังๆเด้อปู่ 1/8/64

83 ปี เกิดมาบ่เคยเห็น ตาบอก เอาเเล้ว สุดเเปลก “เลขธูปปู่” | เเตกงวดนี้ตรงๆ จังๆเด้อปู่ 1/8/64

83 ปี เกิดมาบ่เคยเห็น ตาบอก เอาเเล้ว สุดเเปลก “เลขธูปปู่” | เเตกงวดนี้ตรงๆ จังๆเด้อปู่ 1/8/64

83 ปี เกิดมาบ่เคยเห็น ตาบอก เอาเเล้ว สุดเเปลก “เลขธูปปู่” | เเตกงวดนี้ตรงๆ จังๆเด้อปู่ 1/8/64

Leave a Reply

Your email address will not be published.