4นักษัตรดวงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ สาธุได้ไหม

4นักษัตรดวงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ สาธุได้ไหม

คนเกิ ดปีมะแม
ในปี 2564 ถือว่าเป็นปีชงสำหรัวคนเกิ ดปีมะแม พอเห็นคำว่าชงเชื่ อว่าหลายคนคงจะเกิ ดอาการร้อน ๆ หนาว ๆ
ใช่ไหมคะ แต่อย่ ากลัวค่ะเพร าะปีชงหมายถึงชีวิตดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยน มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ
ชีวิตมีเรื่องใหม่ ๆ เกิ ดขึ้น เช่น การย้ ายงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนหน้าที่ การย้ ายบ้ าน เปลี่ยนรถ เป็นต้
คนเกิ ดปีมะโรง

สำหรับด วงชะต าของคนเกิ ดปีจอนั้นไม่ใช่ปีชงแต่อย่ างใด โดยเฉพาะการชงร่วมนั้นไม่มีปร ากฏในโหร าศาสตร์ชาติจีนแต่อย่ างใด

เพร าะฉะนั้นคนเกิ ดปีจอไม่ต้องกังวลและไม่ต้องไปแก้ชงใด ๆ ทั้งสิ้น ในปีนี้เรียกว่าปีผั่วสำหรับคนเกิ ดปีจอ

ปีผั่วคือปีที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่ างกาย เพร าะฉะนั้นคนเ กิดปีจอควรโฟกัสไปที่เรื่องสุขภาพร่ างกายเป็นหลัก

ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่วงมาเกินไปจนทำให้ร่ างกายทรุดโทรมโดยไม่รู้ตัว

หรือพฤติกรรมบ างอย่ างที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ควรลดละเลิกไปซะจะดีมาก รวมถึงเรื่องความเครียดที่จะเข้ามาทำร้ ายคุณโดยไม่รู้ตัว

คนเกิ ดปีฉลู

ก่อนอื่นต้องขอบอกให้คนเกิ ดปีฉลูสบ ายใจก่อนว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องปีชง

แต่คนเกิ ปีฉลูนั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนปีนักษัตร ซึ่งปี 2564 นั้น

เป็นปีฉลู ดังนั้นปีเกิ ดของคุณและปีปัจจุบันตรงกัน เรียกว่า “ฮ่องเต้ทับด วง”

ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นมากพอสมควร การทำงานของคนเกิ ดปีฉลูจะเปลี่ยนแปลงไป

และอาจมีเรื่องใหญ่เข้ามาให้ตัดสินใจ ซึ่งคนเ กิดปีฉลูไม่ต้องกังวลเพร าะหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิ ดสิ่งดี ๆ ขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.