คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

 

คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

บທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง
จุดธูป 9 ดອก ท่ອง 9 จບ จບที่ 9 บอกชื่อ (ผู้สวດ)

คำนมัสกາรหລวงปู่สsวง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จບ)
นะโมโพธิสัตโตมหาคุโณมหิทธิโกมะหาลาโภอะหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตะรัง

ตั้งອธิษฐາนขอพs
พุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ
อริยะองค์สรวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ
อิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสາธุ ส າธุ สາธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.